Mgr Barbara Twardowska-Wichrzyńska - pomysłodawca i założyciel Pracowni "Kontekst"; psychoterapeuta systemowy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje indywidualnie, z parami, rodzinami i grupami (młodzież i osoby dorosłe) w obrębie różnych problemów i zaburzeń, a także w obszarze coachingu rozwojowego i biznesowego.

» czytaj więcej | komentarz Basi

Mgr Monika Bekker-Goska - pedagog, coach, oligofrenopedagog; współpracuje z pracownią „Kontekst” w obszarze poradnictwa rodzinnego (młodsze dzieci i rodzice), oraz coachingu rozwojowego i biznesowego prowadząc spotkania indywidualne, z partnerami, grupami, i wszystkimi którzy mają gotowość do rozwoju.

» czytaj więcej | komentarz Moniki

Oferta przeznaczona jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z "klasycznej" formy kontaktu (ze względu na swoją niepołnosprawność, braku czasu, dostępu do specjalistów w okolicy czy silnej fobii społecznej, itp.).
Umożliwia uzyskanie profesjonalej porady poprzez e-mail w ciągu 24 h od potwierdzenia przyjęcia opisu sytuacji problemowej w nadesłanym przez klienta liście lub videokonferencję poprzez Skype

» czytaj więcej
Celem spotkań jest osiągnięcie subiektywnie określanej i spostrzeganej zmiany
np. poprzez poprawę jakości funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, zyskanie realistycznego obrazu własnych zasobów i deficytów, odzyskanie chęci do realizacji swoich celów życiowych czy pasji, itp.

Spotkania trwają ok 55 min, ich ilość oraz częstotliwość dostosowana jest do dynamiki procesu terapeutycznego oraz potrzeb i możliwości klienta lecz z założenia odstęp pomiędzy sesjami nie powinien przekraczać znacznie okresu 2 tygodni.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy terapeutycznej pozwala na niezastąpione doświadczanie siebie w autentycznych relacjach z innymi ludźmi - "tu i teraz".
Stwarza to okazję do lepszego rozumienia siebie poprzez informacje zwrotne uzyskiwane od innych uczestników, a także dzielenie się swoimi odczuciami. Oba te procesy są pomocne w realizacji osobistych celów. Grupa tworzona jest na drodze odpowiedniego doboru osób, po wstępnej ich klasyfikacji przez osoby prowadzące

Zasady:

- spotkania odbywają się przez okres ok 4-8 miesięcy, co tydzień lub dwa i trwają 1,5 h
- liczebność grupy to około 8 -10 osób
Spotkanie, w którym uczestniczy oboje partnerów, a któremu z reguły przyświeca chęć uzyskania poprawy jakości łączącej ich relacji poprzez lepsze rozumienie wzorców swoich wzajemnych zachowań, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb, komunikowania się, wytyczaniu interpersonalnych "granic", itp.

Czasem też jest to droga do możliwie najbardziej konstruktywnego procesu separacji czy zakończenia związku. Czas sesji to 1,5 h i odbywają się one raz na dwa lub trzy tygodnie.
Forma pracy z całą rodziną lub jej większą częścią, ukierunkowana na wzajemne interakcje, które mogę z jednej strony budować zasoby ale również tworzyć trudności w indywidualnym funkcjonowaniu jej członków. Wiąże się z analizą i zmianą wzorców zachodzących w niej procesów na poziomie wzajemnych powiązań, komunikacji czy sposobów rozwiązywania problemów, widziane w różnych kontekstach sytuacyjnych.

Czas sesji to 1,5 h i odbywają się one raz na dwa lub trzy tygodnie, czasem dla lepszego efektu pracy wskazane jest zaangażowanie drugiego terapeuty.
Jest formą pracy bazującą głównie na wiedzy i doświadczeniu terapeuty, który wraz z klientem eksploruje sytuację problemową i szuka najodpowiedniejszej drogi rozwiązania - często są to praktyczne porady, które można spróbować samodzielnie zastosować, udzielenie rzeczowej informacji a niekiedy efektem finalnym jest wskazanie innej, dalszej drogi oddziaływań - np. psychoterapii
Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Skuteczny coaching wymaga zatem nacisku zarówno na zadanie, jak i też na
relację.
(za: Robert Dilts)
W swojej ofercie przewidujemy także organizacją:
wykładów, warsztatów psychorozwojowych,treningów umiejętności, itp. przeznaczonych dla różnych grup odbiorców:
młodzieży, osób dorosłych (rodziców, par, pracowników, pracodawców), całych firm czy instytucji zarówno tych prywatnych jak i publicznych. Oprócz własnych propozycji jesteśmy otwarci na przygotowanie indywidualnych ofert zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem, uwzględniając pełną organizację i prowadzenie

(obowiązuje nowych klientów, osoby, które korzystały z usług wcześniej kontynuują opłaty wcześniej ustalone)

Psychoterapia:

jednorazowa konsultacja indywidualna - 100 zł/60 min
jednorazowa konsultacja pary/rodziny - 150 zł/60 min
sesja terapii indywidulanej - 100 zł/60 min (po 10 spotkaniach 10% upustu)
sesja terapii par/rodzin - 150 zł/120 min lub 120 zł/60 min
60 min uczestnictwa w formie grupowej-terapii, warsztatów, itp.- 50 zł od uczestnika przy jednej osobie prowadzącej lub 80 zł w przypadku dwóch prowadzących
konsultacje przez Skype - 80 zł/60 min
wystawienie pisemnej opinii z procesu psychoterapii 50-100zł (zależnie od stopnia

Czas ewentualnego Państwa spóźnienia wliczany jest do spotkania, podobnie jak nieobecność, o której nie zostaniemy poinformowani na 24h przed terminem ustalonego spotkania-wiąże się z całkowitym pokryciem jego kosztów/lub skorzystania z usługi Skype w tym czasie

Prosimy o płatność gotówką, gdyż nie obsługujemy kart płatniczych lub przelewem na konto zaznaczając w opisie datę wizyty i swoje inicjały:

Dane do przelewów:
Barbara Twardowska-Wichrzyńska,
ul. Ceglana 5 , 64- 920 Piła,
PKO BP-oddział w Pile: 68 1020 3844 0000 1902 0014 8627
W zakładce aktualności informujemy Państwa o bieżących ofertach Pracowni a zainteresowane osoby zachęcamy do skorzystania z newslettera.
Osoby niepełnosprawne mające trudność z poruszaniem się prosimy o wcześniejsze telefonieczne poinformowanie nas o tym - gdyż postaramy się dostosować dla Państwa dogodne warunki lokalowe do pracy (likwidacja barier architektonicznych)
Barbara Twardowska-Wichrzyńska Posiada doświadczenie w pracy w różnych jednostkach Służby Zdrowia: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Odwykowa, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych, Oddział Detoksykacyjny dla Dorosłych. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny w MOPS w Pile.
Realizuje również zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w projektach finansowanych ze środków UE oraz jednostek samorządowych.

Obecnie na co dzień pracuje jako terapeuta w Niepublicznym Zakładzie Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej w Pile, Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Pile, Punkcie Konsultacyjnym przy OPS w Jastrowiu, Centrum Rehabilitacji i Hipoterapii „Zabajka” w Stawnicy, oraz Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych w Gdańsku. Współpracuje także z Wymiarem Sprawiedliwości posiadając uprawnienia do zbierania informacji o uzależnieniu osób oskarżonych zobacz* Posiada uprawnienia pedagogiczne
Nie diagnozuje za pomocą testów psychologicznych
Nie pracuje ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się

Ukończyła

 • Studia Magisterskie ze specjalnością Promocja Zdrowia i Socjoterpia w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM w Poznaniu. zobacz*
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Seksuologii przy Polskim Towarzystwie Terapeutycznym. zobacz*
 • Szkołę Analizy Transakcyjnej I,II i III stopnia zobacz* oraz zdała międzynarodowy egzamin z zakresu psychoterapii w podejściu Analizy Transakcyjnej - tzw. "Test 101". zobacz*
 • Całościowe szkolenie z Psychoterapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (kurs podstawowy zobacz* i zaawansowany zobacz* oraz inne formy).
 • Szkolenie Certyfikacyjne w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień przy Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (certyfikat nr SP/0839/2013) zobacz*
 • Oraz liczne szkolenia w zakresie metod pracy z grupą, choreoterapii, somatoterapii (np. Metody Dennissona), itp.
 • Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach naukowych jako słuchacz i aktywny uczestnik.
 • Studia podyplomowe z aranżacji wnętrz przy SWPS w Poznaniu
 • * - (zdjęcie otworzy się w nowej karcie)

Obecnie rozpoczyna/uczestniczy/kończy:

 • Szkolenia i warsztaty ze stylizacji ubioru
 • Obecnie pracuje pod superwizją Wojciecha Lindera (superwzor WTTS i PTP)

Psychoterapia

W mojej pracy wykorzystuję metody, techniki i założenia bazujące na różnych nurtach w psychoterapii, jednak najbliższe mojemu myśleniu jest podejście systemowe-jego klasyczne szkoły a także współczesne jak terapia narracyjna.

Założenia, na których opieram swoją pracę:

Istoty problemów moich klientów upatruję w różnych uwarunkowaniach "zewnętrznych"-tj. w szeroko pojętym kontekście społeczno- kulturowym (relacje interpersonalne, obyczajowość, itp.) a także w znaczeniu jakie im nadają na bazie osobistych doświadczeń zawartych w historii swojego życia. Podczas procesu psychoterapii towarzyszę klientowi, który sam wyznacza rodzaj zmiany jaki chce osiągnąć, jej tempo, a także obszary pracy. Rezygnuję z roli eksperta, który narzuca interpretacje czy rozwiązania na rzecz neutralnego towarzysza dialogu, który tylko niczym lustro pozwala się przyjrzeć swojej aktualnej sytuacji w bezpiecznych warunkach, a także zrozumieć i nadać sens swoim wcześniejszym doświadczeniom. Unikam wartościowania, klasyfikowania, nadawania etykiet oraz opisywania problemów ludzi „obiektywnym” językiem klasycznej psychologii czy psychiatrii. Jestem zdania, że każdy człowiek w odpowiednich warunkach jest w stanie wydobyć swoje zasoby i pokonać ograniczenia oraz, że wszelkie objawy są odpowiedzią na skomplikowaną sytuację życiową klienta i mają charakter adaptacyjny. Zakładam też, że zaburzenia, nawet te, które są utrwalane przez lata, na odpowiednim gruncie zmian mogą całkowicie zaniknąć. W kryzysie, który często towarzyszy zgłaszającym się do mnie klientom upatruję szansy na rozwój, a nie tylko zagrożenie.

Dla kogo przeznaczona jest taka forma?

Psychoterapia przeznaczona jest zarówno dla osób, które subiektywnie odczuwają jakiś dyskomfort w funkcjonowaniu psychofizycznym jak i tych, które zostały już zdiagnozowane przez specjalistów pod kątem objawów różnych zaburzeń (odżywiania, depresyjnych, lękowych, psychotycznych, uzależnień, itp.). Bardzo często zdarza się, że sama osoba, która zgłasza się na spotkanie nie posiada osobistej motywacji do podjęcia terapii, a robi to jedynie ze względu na inne osoby czy konsekwencje. Taki człowiek potrzebuje najczęściej więcej czasu i odpowiedniego poziomu zaufania do terapeuty by pokonać swój opór i chcieć wyznaczyć i osiągnąć osobiste cele.
Monika Bekker-Goska Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto skończyła szkolenie z coachingu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z dialogu motywacyjnego, oraz zastosowania metody gier MGDS, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Posiada licencjat z filologii germańskiej.

Zawodowo pedagog szkolny, terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej, oligofrenopedagog, konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, trener, szkoleniowiec, wykładowca na studiach zawodowych oraz podyplomowych. Prowadziła szereg szkoleń dla rodziców w ramach Akademii dla Rodziców i Nauczycieli, których celem jest podnoszenia umiejętności wychowawczych w duchu pozytywnej dyscypliny i dialogu motywacyjnego. Ponadto posiada doświadczenie w pracy z grupami biznesowymi, menadżerami, pracownikami w roli inspiratora do zmiany i poprawy jakości pracy; oraz w pracy z dziećmi i dorosłymi z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.
Inspiruję ludzi do wyjścia ze strefy komfortu i pracy w kierunku pozytywnej zmiany. Implikacje z psychologii pozytywnej stosowane w spotkaniach pozwalają klientowi spojrzeć na siebie w kategorii zasobów i mocnych stron. Rozwijam umiejętności komunikacyjne, motywacyjne, życiowe w atmosferze współpracy oraz pełnej akceptacji. Motto zawodowe: "Profesjonalizm nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A jakość w dzisiejszych czasach to luksus" (J. Walkiewicz). W tej odsłonie jakości zachęcam do rozwoju.
Joanna Uszko

Ukończyła:

 • Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji.
 • Kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Terapia Krótkoterminowa).
 • Kurs szkoleniowy dla trenerów Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza – Organizator Towarzystwo Nasz Dom
 • Kurs szkoleniowy dla trenerów „Metoda Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną”- organizator Towarzystwo Nasz Dom
 • Mediacje Konfliktów Rodzinnych – specjalistyczne warsztaty uprawniające do prowadzenia mediacji rodzinnych
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów życiowych – Organizator: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, Delegatura Koszalin
 • Warsztaty psychoterapeutyczno-szkoleniowe o tematyce: Rodzicielstwo zastępcze „Nasze Drogi do siebie”
 • Warsztat psychoterapeutyczno-szkoleniowy: Dynamika rodziny wg metody Berta Hellingera
 • Warsztaty z zakresu coachingu takie jak: "Mapa marzeń", "Moja droga do gwiazd", itp
 • Udział w licznych konferencjach i warsztatach dotyczących tematyki przemocy (w tym seksualnej), uzależnień, wychowania, itp

Obecnie rozpoczyna/uczestniczy/kończy:

 • Warsztaty dotyczące terapeutycznej pracy z ciałem
Obecnie pracuje jako dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Pile. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła między innymi w pracy w pilskim PCPR jako specjalista pracy w rodzinie, pracownik socjalny, a także pełniąc funkcję społecznego kuratora sądowego, mediatora sądowego, pedagoga, doradcy zawodowego pracując w składzie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Ośrodku Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji w Pile.
Pracowała także na stanowisku asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile, oraz z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej.
Przeprowadza szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze współpracując z jednostkami samorządów powiatowych, a także mediacje sądowe w sprawach cywilnych i rodzinnych

W pracy z drugim człowiekiem kieruję się jego podmiotowością, odrębnością i poszanowaniem jego wyborów i poglądów.

Wielość ról życiowych i doświadczenie zmiany w wielu z nich pozwala mi ze zrozumieniem i empatią wspierać ludzi w rozwiązywaniu ich problemów. Prywatnie jestem matką dwójki dzieci, to doświadczenie pomaga mi w pomocy oferowanej przeze mnie rodzicom mającym trudności wychowawcze.

Moją inspiracją jest praca z ludźmi w obszarze coachingu. Lubię patrzeć, gdy zaczynają wierzyć w siebie, a także w to, że wszystko zależy od ich samodzielnego, niezależnego myślenia i pomimo przeciwności losu, biorą życie w swoje ręce.

Zasady korzystania z poradnictwa on-line:
Poradnictwo dotyczące problemów natury psychologicznej
1. Opisz sytuację problemową i nadeślij na adres: barbara@terapia-kontekst.pl
2. Poczkaj na potwierdzenie przez nas przyjęcia Twojego zlecenia
3. Przelej na konto 35 zł
4. W ciągu 24 h od otrzymania przez nas przelewu prześlemy Ci odpowiedź

W przypadku usług Skype należy:
1. Przesłać na adres: barbara@terapia-kontekst.pl krótki opis sytuacji problemowej, oraz nazwę komunikatora, z którego chcecie Państwo skorzystać.
2. Następnie należy poczekać na potwierdzenie przez nas przyjęcia zlecenia, a także propozycje terminów konsultacji.
3. Po wyborze dogodnego terminu prosimy o podanie go w tytule przelewu i opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.
4. Specjalista będzie aktywny i gotowy do rozmowy w zarezerwowanym przez Państwa terminie.

Cennik usług on-line:
odpowiedź na e-mail - 35 zł
videokonferencja - 65 zł/55 min
Dane do płatności:

Barbara Twardowska-Wichrzyńska: PKO BP-oddział w Pile: 68 1020 3844 0000 1902 0014 8627